Skip navigation links
A D G H I L O R S 

A

Activator - Class in de.mnl.osgi.log4j2osgi
 
Activator() - Constructor for class de.mnl.osgi.log4j2osgi.Activator
 

D

de.mnl.osgi.log4j2osgi - package de.mnl.osgi.log4j2osgi
This package provides a binding of log4j to OSGi logging.

G

getBundle() - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContext
 
getContext(String, ClassLoader, Object, boolean) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContextFactory
 
getContext(String, ClassLoader, Object, boolean, URI, String) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContextFactory
 
getExternalContext() - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContext
 
getLevel() - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
getLogger(String) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContext
 
getLogger(String, MessageFactory) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContext
 

H

hasLogger(String) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContext
 
hasLogger(String, MessageFactory) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContext
 
hasLogger(String, Class<? extends MessageFactory>) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContext
 

I

isEnabled(Level, Marker, Message, Throwable) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, CharSequence, Throwable) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, Object, Throwable) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object...) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object, Object, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object, Object, Object, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
isEnabled(Level, Marker, String, Throwable) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 

L

loggerFactoryUpdated(LoggerFactory) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
logMessage(String, Level, Marker, Message, Throwable) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 

O

OsgiLogger - Class in de.mnl.osgi.log4j2osgi
 
OsgiLogger(OsgiLoggerContext, String, MessageFactory) - Constructor for class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
OsgiLogger(OsgiLoggerContext, String) - Constructor for class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLogger
 
OsgiLoggerContext - Class in de.mnl.osgi.log4j2osgi
 
OsgiLoggerContext(Bundle) - Constructor for class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContext
 
OsgiLoggerContextFactory - Class in de.mnl.osgi.log4j2osgi
 
OsgiLoggerContextFactory() - Constructor for class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContextFactory
 
OsgiProvider - Class in de.mnl.osgi.log4j2osgi
 
OsgiProvider() - Constructor for class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiProvider
 

R

removeContext(LoggerContext) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.OsgiLoggerContextFactory
 

S

start(BundleContext) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.Activator
 
stop(BundleContext) - Method in class de.mnl.osgi.log4j2osgi.Activator
 
A D G H I L O R S 
Skip navigation links